myflex.gr

Διατροφή συντήρησης

προσδόκιμο ζωής

Προγράμματα για Διατροφή Συντήρησης Βάρους & Κιλών

Η μακροχρόνια συντήρηση του νεοαποκτηθέντος βάρους μετά από μια δίαιτα είναι η πιο δύσκολη πρόκληση στη θεραπεία της παχυσαρκίας ακόμα και από την ίδια την απώλεια των περιττών κιλών.

Σε ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων η αρχική και συχνά ταχεία απώλειά τους ακολουθείται από τη σταθεροποίηση και κατόπιν από την προοδευτική επαναπρόσληψή τους, εάν δεν είναι προσεκτικοί.

Η πρόβλεψη της πορείας κάθε ανθρώπου μετά την αρχική απώλεια του βάρους δεν είναι εφικτή. Αιτία είναι ότι αυτή εξαρτάται από ένα σύνολο περιβαλλοντικών, βιολογικών, συμπεριφορικών και γνωστικών παραγόντων, οι οποίοι είναι μόνο εν μέρει κατανοητοί από την επιστήμη. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί πρόοδος στην αναγνώριση των παρεμβάσεων εκείνων που θα μπορούσαν να ανατρέψουν μια αρνητική εξέλιξη.

Πλέον γνωρίζουμε ότι οι απλοί υπολογισμοί, που ήθελαν την απώλεια βάρους να σχετίζεται αποκλειστικά με το διατροφικό θερμιδικό έλλειμμα, είναι εσφαλμένοι, διότι δεν λαμβάνουν υπόψη τη σταδιακή μείωση των καύσεων του οργανισμού ενόσω το βάρος μειώνεται.  Δηλαδή, το αδυνάτισμα συνοδεύεται από ενδοκρινικές αλλαγές που αυξάνουν την όρεξη και μειώνουν τον κορεσμό. Αυτές οι αλλαγές προκαλούν την αντίσταση του οργανισμού να συνεχίσει να χάνει κιλά, και να διατηρήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα στο μειωμένο βάρος. Έτσι, όσοι προσπαθούν να είναι συνεπείς στην απόφασή τους να αδυνατήσουν δίνουν έναν προοδευτικής έντασης αγώνα ενάντια στις βιολογικές αντιδράσεις που αντιτίθενται στην περαιτέρω απώλεια βάρους. Και δυστυχώς η πορεία αυτή είναι ανεξάρτητη από το είδος της παρέμβασης που έχει υιοθετηθεί εξ αρχής, δηλαδή της διατροφής που επελέγη για την απώλεια του βάρους.

Ειδικότερα, εκτιμάται ότι για κάθε κιλό χαμένου βάρους η ικανότητα καύσης μειώνεται κατά περίπου 20-30 θερμίδες ανά ημέρα, ενώ η όρεξη αυξάνεται κατά περίπου 100 θερμίδες ανά ημέρα συγκριτικά με αυτήν που υπήρχε  πριν από την απώλεια των κιλών! Επομένως, δεν φταίει η αδύναμη θέληση του ενδιαφερόμενου, για περαιτέρω προσπάθεια μείωσης και διατήρησης των κιλών, όπως συχνά κατηγορείται.

Επιπλέον, η κόπωση από την προσπάθεια μπορεί να ξεγελάσει τον εγκέφαλο για να αυξήσει το μέγεθος των μερίδων, προκειμένου να καλύψει την αυξημένη όρεξη που προκύπτει από τη μείωση του βάρους.

Εκτός, όμως, από τις αλλαγές που συντελούνται στον οργανισμό, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που ευθύνονται για τη δυσκολία διατήρησης του επιθυμητού βάρους. Μεταξύ αυτών είναι:

 • το επίπεδο της δραστηριότητας,
 • οι τυχόν συννοσηρότητες (π.χ. ενδοκρινολογικά προβλήματα),
 • η ψυχοκοινωνικοοικονομική κατάσταση,
 • ο χαρακτήρας,
 • οι ρεαλιστικοί ή μη στόχοι,
 • οι γνώσεις για την αποφυγή μιας υποτροπής και
 • το κίνητρο για την απώλεια του πλεονάζοντος βάρους.

Αρχικά, ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός είναι απαραίτητος, αφού οι χρονικά περιορισμένες παρεμβάσεις δεν φέρνουν ουσιαστικά και μόνιμα αποτελέσματα. Απαιτείται επιμονή και υπομονή, καθώς και εύρεση τρόπων αντιμετώπισης της ψυχικής κόπωσης και της τάσης για υποτροπή.

Αλλά, πάνω απ’ όλα χρειάζεται επιστημονικά σχεδιασμένη και σταδιακή επανένταξη σε ένα πιο φυσιολογικό διαιτολόγιο, προκειμένου να καθοριστεί η σωστή ισορροπία των θερμίδων που απαιτούνται για τη διατήρηση του επιθυμητού βάρους, ο χρόνος της σωματικής άσκησης  που είναι απαραίτητος τόσο για την καύση θερμίδων όσο και για την αντιμετώπιση του στρες (έναν συχνό λόγο υπερφαγίας) και τη βελτίωση της ψυχικής υγείας. Ειδικά η άσκηση κατέχει εξέχουσα θέση στην προσπάθεια διατήρησης του βάρους, αλλά και τον έλεγχο των μεταβολικών διαταραχών (π.χ. χοληστερίνη, τριγλυκερίδια), δεδομένου του χαμηλού επιπέδου της ημερήσιας ενεργειακής δαπάνης του σύγχρονου ανθρώπου που ζει σε αστικό περιβάλλον.

Συμπληρωματικά, για τη διατήρηση του βάρους χρειάζεται παρότρυνση και συνεχή επιβεβαίωση της μεγάλης προσπάθειας που έχει καταβληθεί. Και ο καλύτερος τρόπος, ο πιο αποδοτικός, για την τόνωσή της είναι η εστίαση στην πρόοδο που έχει συντελεστεί από την αρχή της προσπάθειας με απτές/χειροπιαστές αποδείξεις, όπως για παράδειγμα τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων. Κι αυτό γιατί τα προσωρινά ή επιφανειακά κίνητρα ξεθωριάζουν με το πέρασμα του χρόνου, ενώ αυτά  που πάντα μένουν είναι εκείνα που έχουν βαθύ και μόνιμο νόημα.

Τίποτα, όμως, απ’ όλα αυτά δεν μπορεί να αποδώσει καρπούς εάν δεν συμβαδίζει με τις προτιμήσεις του ανθρώπου που επιδιώκει να χάσει και να διατηρήσει το βάρος του. Κάθε συμβουλή και παρότρυνση από το περιβάλλον του θα πρέπει να συνάδει με τις επιθυμίες του, να του κεντρίζει το ενδιαφέρον για να συνεχίσει να προσπαθεί αγόγγυστα.

Και οι συμβουλές αυτές έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα όταν παρέχονται από επαγγελματίες διαιτολόγους τουλάχιστον για το πρώτο έτος μετά την απώλεια του βάρους. Οι περισσότεροι όταν δέχονται συνεχιζόμενη φροντίδα και υποστήριξη έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να συνεχίσουν την προσπάθεια και να μην αφεθούν σε διατροφικούς πειρασμούς. Σπουδαία αποτελέσματα φέρνουν οι ατομικές ή ομαδικές τακτικές συνεδρίες για να συνεχίσουν να ακολουθούν συμπεριφορές ελέγχου του βάρους τους. Οι κατ’ ιδίαν συναντήσεις, αλλά και οι συνεδρίες μέσω διαδικτύου ή τηλεφώνου, που δίνουν έμφαση στην καθημερινή αυτοζύγιση και την αυτορρύθμιση, συμβάλλουν περισσότερο στη διατήρηση του νέου βάρους, συγκριτικά με μια έντυπη ενημέρωση για τη σημασία της συνέχισης της προσπάθειας ή με τη διακοπή της υποστήριξης.  Μάλιστα, όσο μεγαλύτερο είναι το χρονικό διάστημα της παρεχόμενης φροντίδας από τους κατάλληλους ανθρώπους, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες διατήρησης του βάρους.

Εξάλλου, μόνο η συμβουλευτική υποστήριξη από επαγγελματία μπορεί να οδηγήσει στη διαχείριση των “ολισθημάτων”, να βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους να επανέλθουν στον στόχο τους και να μην εγκαταλείψουν την προσπάθεια. Είναι ο αρμόδιος για να εντοπίζει τις δυσκολίες εφαρμογής των οδηγιών, να βρίσκει εναλλακτικές προτάσεις και να προτείνει λύσεις. Είναι σε θέση, μέσω των συνεδριών, να ανατρέπει αντιπαραγωγικές και αποθαρρυντικές σκέψεις στις περιπτώσεις επανάκτησης μέρους του βάρους και να υποστηρίζει τους ανθρώπους που επιδίδονται σε συναισθηματική κατανάλωση τροφής.

Έχοντας βαθιά γνώση όλων αυτών των παραγόντων που συμβάλλουν στην απώλεια και διατήρηση του βάρους, εμείς, οι συνεργάτες του Myflex, καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια προκειμένου να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που μας εμπιστεύονται να κατανοήσουν ότι η διατήρηση του  βάρους είναι μια συνεχής προσπάθεια. Ότι θα πρέπει να στοχεύουν σε ρεαλιστικούς στόχους, ότι δεν είναι εφικτό να ακολουθείται μονίμως μια άκαμπτη διατροφική συμπεριφορά, ότι απαιτείται ΕΥΕΛΙΞΙΑ, προκειμένου να υιοθετηθούν μακροπρόθεσμα βιώσιμες αλλαγές στη συμπεριφορά και στις συνήθειες που θα οδηγήσουν στη διαχείριση του βάρους.

Παράλληλα, υποστηρίζουμε την προσπάθεια όσων επιθυμούν να επανέλθουν στο φυσιολογικό τους βάρος, προλαμβάνοντας την τυχόν απογοήτευση εξαιτίας του βαθμού ή του ρυθμού της απώλειάς του, μέσω της συνεχούς ψυχολογικής υποστήριξής τους. Γιατί, τελικά, το ποσοστό του χαμένου βάρους και η διατήρησή του δεν είναι το μοναδικό μέτρο της επιτυχίας.

Κάθε μικρή αλλαγή στη διατροφή και στη σωματική δραστηριότητα που έχει διάρκεια βελτιώνει, σε βάθος χρόνου, την υγεία ακόμη και ελλείψει “κραυγαλέας” απώλειας κιλών.

Για την ομάδα του MyFlex και για τον Δημήτρη Οικονομάκη προσωπικά, κάθε προσπάθεια αξίζει την αμέριστη, συνεχή, συνεπή και επιστημονικά εμπεριστατωμένη προσοχή και υποστήριξη τους.

Συχνές Ερωτήσεις
Ακολουθώντας το πρόγραμμα διατροφής MyFlex, δεν χρειάζεται να σκέφτεστε εσείς τις θερμίδες, αφού οι διατροφολόγοι μας έχουν ήδη κάνει το μέτρημα για να παραμείνετε σε ένα σταθερό βάρος.
Δεν χρειάζεται να ζυγίζεστε. Οι συνεδρίες με τους διατροφολόγους του MyFlex είναι οι μοναδικές περιπτώσεις που θα σας ζητηθεί να ανέβετε σε ζυγαριά, απλά και μόνο για να δούμε αν το πρόγραμμα διατροφής έφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα.
Όλα τα προγράμματα διατροφής MyFlex στηρίζονται στην ευέλικτη διατροφή, ώστε όχι απλά να δείτε τα αποτελέσματα που επιθυμείτε στο σώμα σας αλλά να υιοθετήσετε μια υγιεινή και απολαυστική διατροφή που θα ακολουθείτε ενστικτωδώς για πάντα.
Η ανεπαρκής ξεκούραση το βράδυ αυξάνει το στρες, διαταράσσει τις ορμόνες της πείνας και προκαλεί έντονες λιγούρες για ανθυγιεινές τροφές με πολλές θερμίδες.
 • Μην παραλείπετε γεύματα ή σνακς.
 • Να κοιμάστε 8 με 9 ώρες το βράδυ.
 • Μην στενοχωρηθείτε αν «λυγίσετε» και φάτε κάτι ανθυγιεινό. Η πρόοδός σας δε χάνεται τόσο εύκολα.
 • Να πίνετε πολύ νερό, περίπου 2 λίτρα την ημέρα.